Marinetest

Voordat je aan de slag kunt bij de Koninklijke Marine moet je eerst een selectie- en keuringsproces doorlopen.

De selectie en keuring voor Defensie wordt voor alle krijgsmachtdelen centraal uitgevoerd op de marinekazerne in Amsterdam. De procedure verloopt trapsgewijs, wat betekent dat je pas voor een volgend onderzoek wordt uitgenodigd wanneer het voorgaande onderzoek met succes is afgerond.

De volledige procedure neemt in beginsel twee dagen in beslag: één dag psychologisch onderzoek en één dag lichamelijk onderzoek (medische keuring). Daarna volgt nog een verplicht veiligheidsonderzoek.

Binnenkort verschijnt op deze site een speciaal trainingsprogramma om je optimaal voor te bereiden op de marinekeuring.

Met name het psychologisch onderzoek kent veel overlap met het psychologisch onderzoek van de politietest; de keuring die je dient te doorlopen als je politieagent wilt worden. Ga naar de website van de politietest.